1. กดเลือกทัวร์ที่ชอบ

  2. แจ้งรายละเอียดลงตามฟอร์ม

  3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 12ชม.

  4. ชำระเงินเมื่อท่านเดินทางถึงภูเก็ต